Sunday, January 11, 2015

Helheds-skitse: skov-korridor-princip for Sjælland.

Tilbage i 2010, da jeg var på en cykeltur rundt i Danmark, gjorde jeg mig nogle overvejelser om, hvordan man eventuelt kunne forbedre kvaliteten af den danske natur.

Min umiddelbare tanke var meget beskeden, og handlede om at gøre en mere ihærdig indsats for at få genindført levende hegn langs/mellem marker. Det forestiller jeg mig specielt ville være en forbedring for fugle, med forbedrede muligheder for reder og skjul. Men jeg tænker også at det måske ville giver bedre dække for andre dyr, når de vandrer i landskabet.
Dette virker stadig på mig som noget der - hvis sådan et arbejde blev sat i system og understøttet på forskellige måder - kunne være en meget omkostnings-effektiv komponent i at skabe forbedringer for både flora og fauna.

Men i forbindelse med spekulationerne begyndte jeg også at lege med tanken om at arbejde med skovarealerne, og denne post er et forsøg på at vise, hvad der kunne komme ud af at arbejde med det jeg kalder et korridor-princip.

Princippet går ud på at skabe korridorer mellem eksisterende skove bla. for at forbedre mulighederne for at dyr kan vandre beskyttet over større områder, hvilket jeg forestiller mig vil styrke bestandene af de forskellige arter, og muligvis også vil kunne give rum for nye eller forsvundne arter.

På det nedenstående kort står de eksisterende skove (i grove træk) som grønne felter, og det er det kort jeg har brugt til at skitsere, hvordan sådan et arbejde kunne se ud for Sjælland:

kort sammensat af screen-dumps fra Google Maps.
Klik på kortet for fuld opløsning.
.
Primært ud fra placeringerne af eksisterende skovarealer har jeg på nedenstående kort forsøgt at lave et sammenhængende net af korridorer mellem disse:

kort sammensat af screen-dumps fra Google Maps.
Net af korridorer skitseret i gråt.
Klik på kortet for fuld opløsning.
.
Nogle steder danner nettet en struktur, der kunne minde om blodårer eller plantestrukturer. På den anden side er der også en vis tendens til, at det hele ser lidt rodet ud. Men mens jeg sad og tegnede på skitsen, var der begyndt at dukke et hieraki op i måden jeg tænkte systemet på.

På nedenstående kort har jeg indikeret hvilke korridorer, der kunne danne hovedårerne i systemet ved at overlejre dem med brede gule linjer:

kort sammensat af screen-dumps fra Google Maps.
Et hieraki i systemet er indikeret med gule linjer i forskellige bredder.
Klik på kortet for fuld opløsning.
.
Med hierakiet angivet, synes jeg tegningen begynder at ser ud som om, ideen kunne ha' en vis holdbarhed. Men hvis der skulle være nogen tvivl, så er der tale om et meget overfladisk studie: den konkrete udformning hér holder helt sikkert ikke til et møde med realiteterne ude i landskabet. Jeg synes dog at princippet med at sigte efter at oprette nogle hovedårer, der kunne danne anker i processen med at udbrede korridornettet yderligere, virker brugbart.

Et kig på det kort, der danner sig, begynder også at gi' nogle ideer om muligheder for etablering af f.eks. vandrestier og andet, der kunne tiltrække natur-turister.

Det sidste kort (herunder) indeholder en skov-romantisk utopi, hvor der - i sammenhæng med arbejdet med korridorerne - også er arbejdet med at skabe større sammenhængende klumper af skov dér, hvor nettet har sine knudepunkter:

kort sammensat af screen-dumps fra Google Maps.
Nye skovarealer angivet i mørkegrå.
 Klik på kortet for fuld opløsning.
.
Det kunne jo være fantastisk. Dog er det ret store arealer, jeg har tryllet om til skov-udviddelser, så denne vision må nok betragtes som urealistisk. Men måske kunne man stadig opnå nogle rigtigt spændende resultater ved at bevæge sig lidt i denne retning.

---

* note: ting der ikke - eller kun i minimal grad - er taget højde for (men som selvfølgelig bør spille en rolle):

ejerforhold
vandløb/ådale
andre relevante arealer, der ikke trådte frem på kortet
naturpark-projekter
jordkvaliteter
forekomster af specielle arter og planter
mmm.


links:

2020 plan for Danmarks natur

.

Wednesday, January 4, 2012

[my] thoughts on photon experiment by Leonard Mandel


Some speculations on photon-phenomenons:

This experiment performed by Leonard Mandel was presented to me at a lecture back in 2000, to illustrate the “which-way-information-effect”.


The experiment...as I have understood it:

(fig. 1.01 and 2) Pairs of entangled photons are sent from “A” with the possibility to travel to “B” through “1” or “2”.

When passing through 1 or/and 2 the pair is split and a “red” photon is sent off in a different direction with the possibility to work as an indicator of the travel route of the blue photon.


fig. 1.01   (click on image to enlarge)


fig. 1.02   (click on image to enlarge)


The experiment consists of two parts: one where the red photons from "1" and "2" take different routes, making it possible to tell from which any red photon was sent (fig 1.01). And one where the red photons travel in routes that makes it impossible to distinguish whether any red photon was sent from "1" or "2" (fig. 1.02)

The result of the experiment did show that if it is possible to distinguish between red photons from "1" and from "2" this will influence the behaviour of the blue photon. The result being reactions at "B" indicating that the blue photon had been travelling through ether "1" or "2".

(fig. 1.02): The situation shown in this diagram illustrates the second part of the experiment. Here the red photons from "1" and "2" are made indistinguishable, resulting in a interference pattern at "B".
This is interpreted as the blue photon interfering with “itself” - thus indicating that the blue photon has passed through both "1" and "2".

The big puzzle is then how the blue photon is able to "know" what is going to happen with the red photon - and act accordingly.

When I thought about the experiment something bugged me, and it sprung from the diagram in fig. 1.02, or more precisely form the red line between "1" and "2" in the diagram.
For some reason it seems wrong to me to assume that in some cases "one whole photon" should be situated there. Even if undetected this would make the two situations momentarily identical.
Also the idea of one whole (red) foton being sent form either "1" or "2" while the blue photon passes through both "1" and "2" seems more illogical to me than it ougt to be (even for quantum physics).

This have generated some thoughts which I will try to present in the following:


fig. 1.03   (click on image to enlarge)

#1.: It seems wrong to me to suggest that the impossibility of retrieving “which-way-information” from photons is a phenomenon designed to hide photon behaviour form us.

#2.: #1 causes me to consider the possibility, that the necessity of total absence of “from-where-information” for the red photons, in order to maintain interference pattern at "B", is a consequence of some other photon-necessity.

#3.: (in my view) the assumption of "one whole red photon" being sent form either "1" or "2" in fig. 1.02, makes the two situations too identical, to cause the difference in the behaviour of the blue photon. (this is supposed to be the mysterious point, proven by the experiment, though. But that's just me).

#4.: an additional thought: if “you” travel at the speed of light, time stands still. Since photons travel at the speed of light, then “if I was a photon” and travelled form A to B, I would leave A and arrive at B simultaneously, thus spanning the whole distance. (it has later been pointed out to me that the both-way behaviour occurs in situations with particles travelling at speeds below the speed of light, which disqualifies this part of my sketchy thesis).


In the following video-clips I try to illustrate a way of viewing the photon behaviour, that leads me to suggest an alternative set up (or a part III) of the experiment:(video 1): illustrates the "expand - contract to react" thesis for photon behaviour. 
The illustration is of the passage of a single photon. And what is sought to be illustrated is a view of the photon as being stretched or flowing out in both directions simultaneously.
This opens up for the idea, that as the two routes of the parts of the photon overlaps (at "B") the photon can split at it's starting-point. (the interference pattern at "B" is for illustration purpose - it will not occur after passage of a single photon, but only after the passage a series of photons).


...


(video 2): thesis illustrated in the setup where no time+position overlap after split leads to no self-interference.
This illustrates another part of the thesis: the photon flows out in both directions until it has to react with an (other) particle. At that point the photon contracts to deliver its quantum. (I see some problems with accounting for differences in distance traveled vs time of reaction. But if there's something to this thesis, an explanation will/should present itself at some point).


...


(video 3): thesis illustrated in the "Mandel setup" where time+position overlap leads to self-interference.
...


(video 4): thesis illustrated in the "Mandel setup" where "no time+position overlap leads to no self-interference.
...


(video 5): this video suggests an experiment to test the thesis by substituting permanent time+position overlap after "2" (as seen above in video 4) with a momentary time+position overlap (as in video 1) by providing the possibility to self-interfer for the red photon.
If such a setup results in interference patterns at both "B" and "C" this setup will not reveal "which way information" - only "both ways information".
To me such a result would indicate/emphasise that the underlying "photon-necessity" is that the photon "refuses" to be split permanently.
This in itself would be no big surprise, but in my understanding - if an experiment of this kind had a result such as suggested above - it would add a nuance to the understanding of the results of the experiments performed by Mandel. And it might result in ideas of a series of new experiments to explore the behavior further.


Leonard Mantel, interference, idea, wave, entangled, split, detected, detector, pattern, sladrehanke, indicator, physics, science, thesis,

Thursday, October 14, 2010

metro metro metro metro

.

Tilbage før Cityringen havde taget form, var jeg med til at udarbejde en skitse til en videreudvikling af den Københavnske Metro.
På de følgende kort er de forskellige etaper i ide-projektet skitseret:


Etape I & II:

- den lilla linje: en kærne i projektet var at forbedre S-togsnettet ved at give Køge-Hillerødlinjen en ny linjeføring under byen, der samtidig ville give dækning til Vesterbro, Centrum og Østerbro.

- den gul linje: dernæst arbejdede vi med en ringbane, der forbandt byen på tværs af havnen og dækkede brokvarterene, Sydhavnen, Islands Brygge, Holmen og Refshaleøen.

- de røde linjer: eksisterende s-tog og regional

- de blå linjer: eksisterende metro

klik på kortet for fuld størrelse


Etape III:

- den grønne linje: her ønskede vi at give et bud på at få etableret den meget efterlyste forbindelse fra Brønshøj-området og ind til Centrum. Ved at kombinere det med at give dækning til det centrale Amager styrkede linjen også yderligere byens sammenhæng på tværs af Havnen.

klik på kortet for fuld størrelse


Etape IV:


- klik på kortet for fuld størrelse


- den orange linje: Sådan kunne det se ud med en ydre ring, der gør den eksisterende Ringbane til en sluttet ring. Figuren lægger op til en "fortætning" af bebyggelsen på den del af Amager, som ville blive dækket, og inkluderer en udvidelse af byen med kunstige øer på Middelgrunden, så det er noget af et fantasiforslag. Men der er noget, der virker rigtigt i at holde fast i byens historiske ringstruktur.

----

5/5/2011 tilføjelse:

Med Cityringen (M3 på nedenstående kort) er mange af ideerne ikke længere aktuelle. Men Københavns kommune har fremlagt deres planer for videreudviklingen af den Københavnske metro. Planerne er overraskende omfattende, og ser godt ud - synes jeg. Desuden er der begyndt at være tale om en metro linje mellem København og Malmø, hvilket virker som en interessant ide...specielt når ideen om, at der kan ske noget på Middelgrunden er opstået. En fremtidig udvikling af Benzinøen kunne også tænkes ind i sådan en linje.

Grafikken er fra en artikel i Berlingske: København vil have tre nye metrolinjer


- klik på tegningen for fuld størrelse.


- den orange linje (igen): Jeg har tegnet de foreslåede linjer ind på kortet i kombination med den orange linje fra idé-projektet.

Sådan et ø-projekt ligger langt ude over, hvad jeg reelt kan forholde mig til. Men med det forbehold ser det i mine øjne stadig meget "rigtigt" ud. Og det kunne blive et helt ekstraordinært oplevelsesrigt sted.

klik på kortet for fuld størrelse

- den lilla linje (igen): I forslaget fra kommunen er der ikke noget bud på at øge S-togsnettets kapacitet. Det kan muligvis blive en del af et Havnetunnel projekt. Alternativt kunne M-4 linjen (Hvidovre - Nordhavnen) kombineres med S-togsnettet som foreslået med den lilla linje på det følgende kort.
Et problemet i den sammenhæng ville formodentlig være, at eftersom linjen falder sammen med Cityringen, ville det indebære, at hele strækningen fra Køge til Hillerød skulle ændres til metro (sporvidden skulle være den samme, men jeg finder det tænkeligt, at et hav af tekniske forhindringer kan gøre forslaget uholdbart).
Kortet indeholder også nogle tænkte forlængelser af den grønne linje plus en tanke om, hvordan linjen til Malmø kunne føres.

klik på kortet for fuld størrelse


links:

nogle af de udviklingsområder, der understøttes af metro udvidelserne:

- Refshaleøen
- Nordhavnen
- Margretheholmen
- Benzinøen
- Sydhavnen

havnetunnel-projektet:

- Havnetunnel
- mulige udformninger af Havnetunnel
- studier af Havnetunnel (af Vejdirektoratet)

metroen og S-tog:


metro, københavn, malmø, øresund, amager, brønshøj refshaleøen, copenhagen, vision, byudvikling, kollektiv trafik, ideer, idea, strategy, kunstige øer, vandby, drøm, dream, langsigtet, trinvis, magretheholm, margretheholmen, benzinøen, development, infrastructure, byudvikling, byplanlæægning, water city, artificial island, map, development,