Thursday, October 14, 2010

metro metro metro metro

.

Tilbage før Cityringen havde taget form, var jeg med til at udarbejde en skitse til en videreudvikling af den Københavnske Metro.
På de følgende kort er de forskellige etaper i ide-projektet skitseret:


Etape I & II:

- den lilla linje: en kærne i projektet var at forbedre S-togsnettet ved at give Køge-Hillerødlinjen en ny linjeføring under byen, der samtidig ville give dækning til Vesterbro, Centrum og Østerbro.

- den gul linje: dernæst arbejdede vi med en ringbane, der forbandt byen på tværs af havnen og dækkede brokvarterene, Sydhavnen, Islands Brygge, Holmen og Refshaleøen.

- de røde linjer: eksisterende s-tog og regional

- de blå linjer: eksisterende metro

klik på kortet for fuld størrelse


Etape III:

- den grønne linje: her ønskede vi at give et bud på at få etableret den meget efterlyste forbindelse fra Brønshøj-området og ind til Centrum. Ved at kombinere det med at give dækning til det centrale Amager styrkede linjen også yderligere byens sammenhæng på tværs af Havnen.

klik på kortet for fuld størrelse


Etape IV:


- klik på kortet for fuld størrelse


- den orange linje: Sådan kunne det se ud med en ydre ring, der gør den eksisterende Ringbane til en sluttet ring. Figuren lægger op til en "fortætning" af bebyggelsen på den del af Amager, som ville blive dækket, og inkluderer en udvidelse af byen med kunstige øer på Middelgrunden, så det er noget af et fantasiforslag. Men der er noget, der virker rigtigt i at holde fast i byens historiske ringstruktur.

----

5/5/2011 tilføjelse:

Med Cityringen (M3 på nedenstående kort) er mange af ideerne ikke længere aktuelle. Men Københavns kommune har fremlagt deres planer for videreudviklingen af den Københavnske metro. Planerne er overraskende omfattende, og ser godt ud - synes jeg. Desuden er der begyndt at være tale om en metro linje mellem København og Malmø, hvilket virker som en interessant ide...specielt når ideen om, at der kan ske noget på Middelgrunden er opstået. En fremtidig udvikling af Benzinøen kunne også tænkes ind i sådan en linje.

Grafikken er fra en artikel i Berlingske: København vil have tre nye metrolinjer


- klik på tegningen for fuld størrelse.


- den orange linje (igen): Jeg har tegnet de foreslåede linjer ind på kortet i kombination med den orange linje fra idé-projektet.

Sådan et ø-projekt ligger langt ude over, hvad jeg reelt kan forholde mig til. Men med det forbehold ser det i mine øjne stadig meget "rigtigt" ud. Og det kunne blive et helt ekstraordinært oplevelsesrigt sted.

klik på kortet for fuld størrelse

- den lilla linje (igen): I forslaget fra kommunen er der ikke noget bud på at øge S-togsnettets kapacitet. Det kan muligvis blive en del af et Havnetunnel projekt. Alternativt kunne M-4 linjen (Hvidovre - Nordhavnen) kombineres med S-togsnettet som foreslået med den lilla linje på det følgende kort.
Et problemet i den sammenhæng ville formodentlig være, at eftersom linjen falder sammen med Cityringen, ville det indebære, at hele strækningen fra Køge til Hillerød skulle ændres til metro (sporvidden skulle være den samme, men jeg finder det tænkeligt, at et hav af tekniske forhindringer kan gøre forslaget uholdbart).
Kortet indeholder også nogle tænkte forlængelser af den grønne linje plus en tanke om, hvordan linjen til Malmø kunne føres.

klik på kortet for fuld størrelse


links:

nogle af de udviklingsområder, der understøttes af metro udvidelserne:

- Refshaleøen
- Nordhavnen
- Margretheholmen
- Benzinøen
- Sydhavnen

havnetunnel-projektet:

- Havnetunnel
- mulige udformninger af Havnetunnel
- studier af Havnetunnel (af Vejdirektoratet)

metroen og S-tog:


metro, københavn, malmø, øresund, amager, brønshøj refshaleøen, copenhagen, vision, byudvikling, kollektiv trafik, ideer, idea, strategy, kunstige øer, vandby, drøm, dream, langsigtet, trinvis, magretheholm, margretheholmen, benzinøen, development, infrastructure, byudvikling, byplanlæægning, water city, artificial island, map, development,